Meer informatie HBM

Human Being Management (HBM) is een vernieuwende managementfilosofie die mensen in organisaties stimuleert om via zelfreflectie hun bewustzijn en beslisruimte te vergroten en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Hierdoor worden mensen gelukkiger en organisaties succesvoller.

Dat klinkt vreemd omdat zelfreflectie en geluk meestal niet aan elkaar worden gekoppeld. Bij HBM wel. Door jezelf en elkaar beter te leren kennen, ontstaan allerlei nieuwe mogelijkheden of, anders geformuleerd, gedragsalternatieven. Daarnaast verbindt HBM ook de begrippen geluk, efficiency en effectiviteit als opmaat voor succes. Succes in organisaties gaat daarmee hand in hand met geluk van medewerkers. De ultieme win-win situatie. Veel ingewikkelder is het niet. 

Uit onderzoek blijkt dat druk en stress wordt ervaren als er veel in aangepast gedrag wordt gewerkt in organisaties. Aangepast gedrag is gedrag dat iemand laat zien maar dat in wezen niet bij iemands persoonlijkheid past. Je hebt het ooit aangeleerd, omdat het nodig was; het meest in de vroege jeugd. Dit aangepaste gedrag ziet er op het eerste gezicht effectief uit, maar vervormt onder druk en leidt op langere termijn tot problemen in de vorm van (mentaal) verzuim en zelfs tot burn-out. Inzicht in deze (persoonlijke) aansturing laat talent opbloeien, stress en verzuim verminderen en de effectiviteit van handelen toenemen. 

HBM is een filosofie, een wijze van kijken naar mensen in organisaties. Door de gehele mens te zien met al zijn talenten en mogelijkheden, maar ook zijn aangepast gedrag, zoomen we in op zijn werkelijke toegevoegde waarde. Het is van 'resource' naar 'mens'. 

HBM laat zich eenvoudig implementeren omdat het gebaseerd is op persoonlijke ontwikkeling. Niet meer 'alle neuzen dezelfde kant op' door nieuwe structuren, nog meer regels, trekken en duwen, maar ieder neem zijn/haar verantwoordelijkheid'. Regels en structuren kunnen dan tot een effectief minimum beperkt blijven en iedereen kan daardoor in de organisatie de eigen rol pakken.